Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Προαγωγικές εξετάσεις Χημείας Α' Λυκείου 2013ΘΕΜΑ A
Α1. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σε 3mol HΝO3 περιέχονται:
α. ΝΑ μόρια ΗΝΟ3              β. 3 μόρια HNO3     γ. 9NA άτομα Ο      δ. ΝΑ άτομα Η
Μονάδες 4

2. Τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα που βρίσκονται κατά μήκος της ίδιας ομάδας έχουν:
α. παραπλήσιο ατομικό αριθμό                                   β. παρόμοιες ιδιότητες
γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων             δ. την ίδια ατομική ακτίνα
Μονάδες 4

3. Σε ποιo από τα παρακάτω σώματα το χλώριο σχηματίζει πολωμένο ομοιοπολικό δεσμό:
α. NaC                                 β. C2             γ. HC                        δ. CaC2
Μονάδες 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου