Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Όλη η τράπεζα θεμάτων Χημείας Α΄ Λυκείου σε 1 αρχείο pdf

Κατεβάστε από εδώ την Τράπεζα Χημείας Α΄Λυκείου.
(περιμένετε λίγο μέχρι να φορτώσει το αρχείο γιατί είναι μεγάλο)
Επίσης για το ΕΠΑΛ κατεβάστε την Τράπεζα από εδώ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Τελικό Διαγώνισμα Χημείας Α΄ Λυκείου

Το παρακάτω επαναληπτικό διαγώνισμα είναι αφιερωμένο στους συναδέλφους που πολεμούν για την πραγματική αναβάθμιση της Χημείας στο Λύκειο και στους μαθητές που μετά από δυο χρόνια μαθημάτων μαγειρικής στο Γυμνάσιο προσπαθούν να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν την πραγματική Χημεία...
Ολόκληρο το διαγώνισμα και οι απαντήσεις εδώ

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Eπαναληπτικό διαγώνισμα Χημείας Α΄Λυκείου

Ένα επαναληπτικό Διαγώνισμα Χημείας για την Α΄Λυκείου
με βάση το υπόδειγμα από το ΙΕΠ

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Διαγώνισμα Χημείας ΚΕΦ 4.1-4.3


Θ Ε Μ Α  A

A1.  Σε 196 g H3PO4   (A r: Η=1, P=31, O=16)  περιέχονται:
α. 4NA άτομα Ο
β.  16ΝA  άτομα συνολικά
γ. 31 g P
δ. 3 moℓ ατόμων Η
(Μονάδες 5)
A2.  Ποια από τις παρακάτω ποσότητες ζυγίζει περισσότερα γραμμάρια; (Ar: O=16, C=12, H=1)
       α.  5,6 L CO2  σε STP
       β.  3,01×1023 μόρια υδρογόνου
       γ.  2 moℓ μορίων Ο3      
       δ.  7ΝΑ  άτομα C
(Μονάδες 5)
A3. Υδατικό διάλυμα NaOH (Μr=40)  5,2 % w/v και πυκνότητας 1,04 g/mL έχει:
       α. συγκέντρωση 5Μ
       β. περιεκτικότητα 1,3 % w/w
       γ. συγκέντρωση 5,2Μ
       δ. περιεκτικότητα 5 % w/w
 (Μονάδες 5)
Α4. Για να αυξήσουμε τη συγκέντρωση 500 mL υδατικού διαλύματος ΗΝΟ3 από 1Μ  σε 2Μ  είναι δυνατόν:
      α. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1Μ.
      β. Να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, 1 moℓ HNO3.
      γ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 1,5Μ.
      δ. Να προσθέσουμε υδατικό διάλυμα ΗΝΟ3 3Μ.

(Μονάδες 5)
A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;
α. 2  moℓ στερεού Fe έχουν όγκο 44,8 L σε STP.
β.  1 μόριο NH3 περιέχει 3ΝΑ άτομα H  και ΝΑ άτομα Ν.
γ.  Σύμφωνα με την υπόθεση Αvogadro, 10 L  CO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων με 10 L  CO στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.
δ.  H μάζα 1 ατόμου  12C σε g oρίζεται ως 1 amu.
ε.  1 moℓ αυγά είναι 6,02×1023 αυγά.
(Μονάδες 5)

Εκφώνηση-Απαντήσεις.pdf