Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Προαγωγικές εξετάσεις Χημείας Α' Λυκείου 2013ΘΕΜΑ A
Α1. Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σε 3mol HΝO3 περιέχονται:
α. ΝΑ μόρια ΗΝΟ3              β. 3 μόρια HNO3     γ. 9NA άτομα Ο      δ. ΝΑ άτομα Η
Μονάδες 4

2. Τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα που βρίσκονται κατά μήκος της ίδιας ομάδας έχουν:
α. παραπλήσιο ατομικό αριθμό                                   β. παρόμοιες ιδιότητες
γ. τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων             δ. την ίδια ατομική ακτίνα
Μονάδες 4

3. Σε ποιo από τα παρακάτω σώματα το χλώριο σχηματίζει πολωμένο ομοιοπολικό δεσμό:
α. NaC                                 β. C2             γ. HC                        δ. CaC2
Μονάδες 4

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Διδάσκοντας στοιχειομετρία....φτιάχνοντας σάντουιτςΔιδακτικοί στόχοι
Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:
1.     Να συσχετίζει το παράδειγμα της καθημερινότητάς του φτιάχνοντας σάντουιτς με τις χημικές αντιδράσεις
2.     Να περιγράφει ποιο είναι το αντιδραστήριο σε έλλειμμα και το αντιδραστήριο σε περίσσεια με την βοήθεια παραδειγμάτων σάντουιτς ή χημικών αντιδραστηρίων
3.     Να μπορεί να ανιχνεύει ποιο είναι το αντιδραστήριο έλλειμμα και το αντιδραστήριο σε περίσσεια  σε μία χημική εξίσωση όταν δίνονται οι αρχικές ποσότητες αντιδρώντων.

Χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα από το link http://phet.colorado.edu/el/simulation/reactants-products-and-leftovers μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας σάντουιτς και κατόπιν να δούμε πόσα διαφορετικά σάντουιτς μπορούμε να φτιάξουμε με διαφορετικές ποσότητες συστατικών.Έστω ότι φτιάχνουμε σάντουιτς χρησιμοποιώντας την συνταγή που φαίνεται στην διπλανή εικόνα.  

Χρησιμοποιώντας μάλιστα τα σύμβολα Ψ για μία φέτα ψωμί και Τ για μία φέτα τυρί και Ψ2Τ για το σάντουιτς που αποτελείται από 2 φέτες ψωμί και 1 φέτα τυρί, μπορούμε να αναπαραστήσουμε την συνταγή ως εξής:
2 Ψ  +    -- 1 Ψ2Τ