Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διαγώνισμα στη χημεία. 1ο Κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1) Το άτομο του καλίου (Κ) έχει μαζικό αριθμό Α=39 και τα νετρόνιά του είναι κατά ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων του ατόμου του καλίου είναι:
α) 20           β) 19          γ) 18         δ) 39
(μονάδες 7)
2)  Διαθέτουμε κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου Νατρίου (ΝαCl), θερμοκρασίας 5°C. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος κατά 20°C, τότε:
α) το διάλυμα γίνεται ακόρεστο.
β) το διάλυμα θα παραμείνει κορεσμένο.
γ) η περιεκτικότητά του θα μειωθεί.
δ) η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας θα αυξηθεί.
(μονάδες 7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου