Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

Ακολουθούν η εκφώνηση της άσκησης και η γραφική παράσταση διαλυτότητας - θερμοκρασίας
Άσκηση
Γραφική παράσταση

Διαγώνισμα στη χημεία. 1ο Κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στη κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1) Το άτομο του καλίου (Κ) έχει μαζικό αριθμό Α=39 και τα νετρόνιά του είναι κατά ένα περισσότερα από τα πρωτόνιά του. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων του ατόμου του καλίου είναι:
α) 20           β) 19          γ) 18         δ) 39
(μονάδες 7)
2)  Διαθέτουμε κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου Νατρίου (ΝαCl), θερμοκρασίας 5°C. Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος κατά 20°C, τότε:
α) το διάλυμα γίνεται ακόρεστο.
β) το διάλυμα θα παραμείνει κορεσμένο.
γ) η περιεκτικότητά του θα μειωθεί.
δ) η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας θα αυξηθεί.
(μονάδες 7)

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Μεθοδολογία Διαλυμάτων

Μία ανάρτηση στην οποία υποδεικνύονται οι βασικοί τρόποι εργασίας στα διαλύματα για το 1ο Κεφάλαιο της Χημείας της Α' Λυκείου.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης.

1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

i) Να + ΗCΝ →

ii) Αg + CuCl2 →

iii) Mg + HNO3 →

iv) Ba + H2O →

v) Al + H2O →

vi) Fe + H3PO4 →


2. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω μεταθετικές αντιδράσεις, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

i) NaNO3 + BaSO4 →

ii) AgNO3 + BaS →

iii) H2SO4 + CaCO3 →

iv) BaSO3 + HCl →

v) NH4Cl + NaOH →

vi) Pb(NO3)2 + Na2S →


3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις εξουδετέρωσης:

i) H2SO4 + KOH →

ii) N2O5 + Fe2O3 →

iii) HNO3 + K2O →

iv) NH3 + HCl →

v) HNO3 + Fe(OH)3 →

vi) CO2 + Al(OH)3 →