Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Διδάσκοντας στοιχειομετρία....φτιάχνοντας σάντουιτςΔιδακτικοί στόχοι
Ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:
1.     Να συσχετίζει το παράδειγμα της καθημερινότητάς του φτιάχνοντας σάντουιτς με τις χημικές αντιδράσεις
2.     Να περιγράφει ποιο είναι το αντιδραστήριο σε έλλειμμα και το αντιδραστήριο σε περίσσεια με την βοήθεια παραδειγμάτων σάντουιτς ή χημικών αντιδραστηρίων
3.     Να μπορεί να ανιχνεύει ποιο είναι το αντιδραστήριο έλλειμμα και το αντιδραστήριο σε περίσσεια  σε μία χημική εξίσωση όταν δίνονται οι αρχικές ποσότητες αντιδρώντων.

Χρησιμοποιώντας την προσομοίωση Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα από το link http://phet.colorado.edu/el/simulation/reactants-products-and-leftovers μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας σάντουιτς και κατόπιν να δούμε πόσα διαφορετικά σάντουιτς μπορούμε να φτιάξουμε με διαφορετικές ποσότητες συστατικών.Έστω ότι φτιάχνουμε σάντουιτς χρησιμοποιώντας την συνταγή που φαίνεται στην διπλανή εικόνα.  

Χρησιμοποιώντας μάλιστα τα σύμβολα Ψ για μία φέτα ψωμί και Τ για μία φέτα τυρί και Ψ2Τ για το σάντουιτς που αποτελείται από 2 φέτες ψωμί και 1 φέτα τυρί, μπορούμε να αναπαραστήσουμε την συνταγή ως εξής:
2 Ψ  +    -- 1 Ψ2Τ