Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης.

1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις απλής αντικατάστασης, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

i) Να + ΗCΝ →

ii) Αg + CuCl2 →

iii) Mg + HNO3 →

iv) Ba + H2O →

v) Al + H2O →

vi) Fe + H3PO4 →


2. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω μεταθετικές αντιδράσεις, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:

i) NaNO3 + BaSO4 →

ii) AgNO3 + BaS →

iii) H2SO4 + CaCO3 →

iv) BaSO3 + HCl →

v) NH4Cl + NaOH →

vi) Pb(NO3)2 + Na2S →


3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις εξουδετέρωσης:

i) H2SO4 + KOH →

ii) N2O5 + Fe2O3 →

iii) HNO3 + K2O →

iv) NH3 + HCl →

v) HNO3 + Fe(OH)3 →

vi) CO2 + Al(OH)3 →

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου